Walk of Shame

Tulkkauspalvelua käsittelevät julkaisut mediassa

11.4.2024. Kela rajasi tulkkauspalveluitaan: Viittomakielinen Aino ei nyt tiedä, missä tilanteissa on oikeutettu tulkkiin. Turun Sanomat (digitilaajille).

28.3.2024. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua voidaan tarjota vain vuorovaikutukseen ihmisen kanssa. Kela / STT Info.

27.3.2024. FPA om tolktjänsterna: ”Meningen med lagen är inte att tolka tv- och radioprogram”. Yle Österbotten.

27.3.2024. Kela ei enää järjestä tallenteiden tulkkausta vammaisille – Kuurojen liitto kyseen­alaistaa perusteet. Helsingin Sanomat.

27.3.2024. Finlands döva rasar mot tolktjänstservicen. Teckenbro.

26.3.2024. Att FPA begränsar tolkningstjänster drabbar universitetsstuderande Elin Westerlund: ”Det handlar om rätten att vara inkluderad”. Yle Österbotten.

26.3.2024. Døve i Finland protesterer over tolketjeneste. DR.

25.3.2024. Kela rajasi tallenteet tulkkauspalvelusta – tulkit ja käyttäjät älähtivät. Kieliasiantuntijat.

20.3.2024. StopKela 2.0 liikekannalla. Kuurojen Liitto.

19.3.2024. Pieni ponnistus voi tuntua suurelta taakalta – Ajatuksia työelämän tulkkauspalveluista. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

4.3.2024. Vetoomus sosiaali- ja terveysministeriölle: Vammaisten tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen arviointi käynnistettävä pikaisesti. Kuurojen Liitto.

24.1.2024. Tulkkausalan megatrendit: Hyvinvointi ja tulkkausala. Kieliasiantuntijat ry.

20.12.2023. Tulkkauspalvelun ongelmat jatkuvat. Kuurojen Liitto.

7.8.2023. Hallinto-oikeus: Kela syrji kuuroa asiakasta evätessään kohtuullisen mukautuksen tulkkauspalvelussa. Kuurojen Liitto.

20.5.2023. Kokemusasiantuntija: Työelämätulkkauksen uudistuttava radikaalisti. Mikaela & Thomas, Yle Areena.

6.5.2023. Valtaosa kuuroista tulkeista työskentelee osa-aikaisesti. Mikaela & Thomas, Yle Areena.

15.3.2023. Kuuro Monika Hämälä, 26, joutui työskentelemään kahden kuukauden aikana 38:n eri tulkin kanssa – väsyi ja luopui työstään. Yle uutiset.

24.2.2023. Tulkkauksen järjestämisvastuuta selvitetään Jyväskylän vammaisneuvostossa. Kuurojen Liitto.

24.1.2023. STM:n vastaus kirjalliseen kysymykseen Kelan tulkkauspalveluista. Kuurojen Liitto.

2.12.2022. Kelan tulkkauspalveluissa vakavia ongelmia? Kuurojen Liitto.

11.4.2022. Adressi kuurojen tulkkien asemasta luovutettiin Kelalle. Kuurojen Liitto.

15.11.2021. Mielipide: Vammaisten tulkkauspalvelut eivät toimi. Uusi Suomi.

19.5.2021. Mielipide: Kela-tulkkaus sanelee liikaa kuurojen arkea. Helsingin Sanomat.

17.12.2020. Kun Kela sivuutti yritysten osaamisen arvioinnin, se toi vammaisten tulkkauspalvelualalle ongelman. Kieliasiantuntijat.

1.11.2018. Kela ei tyytynyt markkinaoikeuden päätökseen, hakee valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta – kiista vammaisten tulkkauspalvelujen kilpailutuksesta jatkuu. Yle uutiset.

31.7.2018. Kuuro Tomas Vaarala valmistui insinööriksi ja pääsi töihin, vaikka häneltä vietiin tutut tulkit viime metreillä – ”Eikö yhteiskunta halua, että kuulun siihen?”. Helsingin Sanomat.

26.4.2018. Viittomakielinen kansalaisaktivismi – Case StopKela. Kuurojen Liitto.

23.3.2018. Tulkkia ei aina löydy, vaikka pätevä olisikin saatavilla – Kelan uusi tulkkauspalvelu ei tyydytä asiakkaita. Keskisuomalainen

10.10.2017. Kela tapasi vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaita – Järjestöt vaativat hankinnan uusimista. Yle uutiset viittomakielellä.

5.10.2017. How hundreds of Finnish Sign Language interpreters lost their jobs overnight. NUBSLI.

6.6.2017. Mielipide: Kelan vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutus uhmaa perustuslakia. Turun Sanomat.

5.6.2017. Kelan tulkkauspalvelun ympärillä kuohuu – kilpailutusta ei keskeytetty. Yle uutiset viittomakielellä.

2.6.2017. Mielenilmaus viittomakielen tulkkauspalveluiden puolesta. Yle uutiset viittomakielellä. Facebookissa.

24.5.2017. Mielipide: Kela kurjistaa vammaisten tulkkauspalvelua. Keskisuomalainen.

16.4.2017. Kelan vammaisten tulkkauspalveluista tehty useita tutkintapyyntöjä poliisille. Yle uutiset viittomakielellä.

6.6.2014. Keskustelijoilta kovaa kritiikkiä Kelalle vammaisten tulkkauspalvelun järjestämisestä. Yle uutiset viittomakielellä.

6.6.2014. Valmistuvien viittomakielen tulkkien työllisyys romahti. Yle uutiset viittomakielellä.

Tulkkauspalvelu kansanedustajien huolenaiheena

28.3.2024. Kirjallinen kysymys Kelan tulkkauspalveluista. Kansanedustaja Laura Meriluoto.

18.1.2023. Perhe- ja peruspalveluministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen tulkkauspalvelun ongelmista.

13.12.2022. Kirjallinen kysymys tulkkauspalvelun ja -alan ongelmista. Kansanedustaja Ari Koponen.

20.12.2022. Kirjallinen kysymys Kelan vammaisten tulkkauspalvelun ongelmista. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

2.6.2017. Kansanedustaja Kari Kulmala: Viittomakieliset tulkkipalvelut säilytettävä riittävinä koko maassa. Suomen Uutiset.

1.6.2017. Eduskunnan kyselytunti: kansanedustaja Rehn-Kiven kysymys tulkkauspalveluiden järjestämisestä. Yle uutiset viittomakielellä Facebookissa.

Vammaisten tulkkauspalvelua käsitteleviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia

Tulkkauspalveluun liittyvien ongelmien laajuudesta kertoo sekin, että niitä on käsitelty joko pääteemana tai aihetta sivuten lukuisissa opinnäytetöissä ja tutkimuksissa.

Impola, E. (2023). Vammaisten tulkkauspalveluhankinnan kehittäminen. Opinnäytetyö. Insinööri YAMK. Metropolia-ammattikorkeakoulu.

Väänänen, S. (2023). Hankintaosaamisen syventäminen vuoropuhelun avulla. Delfoi-paneeli Kelan vammaisten tulkkauspalvelun tulevaisuuden hankintamenettelyvaihtoehdoista. Opinnäytetyö. Tulkki YAMK. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Paavonperä, R. (2022): Kohti yhteistä päämäärää – Toimijuus ja luottamus vammaisten tulkkauspalvelun välitystoiminnassa. Opinnäytetyö. Tulkki YAMK. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Uusimäki, T. ja Aro, M. (2021) Kuurot tulkit ja tulkkausmenetelmät. Opinnäytetyö. Tulkki YAMK. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Härkönen, H. ja Vaara, T. (2021). Kirjoitustulkkausta käyttävien asiakkaiden kokemuksia kirjoitustulkkauksen toimivuudesta Suomessa 2020-luvulla. Opinnäytetyö. Viittomakielentulkki AMK. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Heikkilä, N. (2021). Kilpailuttamisen vaikuttavuus ja vaikutukset vammaisten tulkkauspalveluissa. Hallintotieteen pro gradu. Lapin yliopisto.

KPMG. (2020). Arviointi Kelan hankintamenettelystä vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluissa. Sosiaali- ja terveysministeriö.

Rainó, P. ja Vik, G-V. (2020). Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät. Asioimistulkkauksen, viittomakielen- ja kirjoitustulkkauksen sekä puhevammaisten tulkkauksen koulutustarpeista ja alan tulevaisuudennäkymistä. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Mikkola-Majamaa, J. (2020). Lastuna laineilla, talo tuulessa ja herran haltuun: Viittomakielen tulkkien työn merkityksellisyys ja työssä jaksaminen muutoksen pyörteissä. Pro gradu. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Huusko, O. (2017). Kuulovammaisten tulkkauspalvelun järjestämisen muutosten vaikutukset palvelua tuottavien yritysten toimintaan. Tulkki YAMK. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Hiltunen, M. (2016). Tulkkauspalvelut Kuurojen lehdessä vuosina 2005-2015. Opinnäytetyö. Viittomakielentulkki AMK. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Martikainen, L. (2016). Viittomakielen tulkkausalalla toimivien kouluttajien ja tulkkien työtyytyväisyys ja työnhallinta muutostilanteessa. Psykologian syventävien opintojen tutkielma. Psykologian oppiaine. Itä-Suomen yliopisto.

Pietiäinen, M. (2015). Vammaisen henkilön oikeus tulkkauspalveluun. Julkisoikeuden pro gradu. Tampereen yliopisto.

Raitio-Virtanen, S. (2013). Kartoitus viittomakielentulkkien ajatuksista ja odotuksista työnsä tulevaisuudesta ja sen hyödyntämisestä viittomakielen tulkkausalalla. Tulkki YAMK. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Åby, M. (2011). Tulkkivälitys osana viittomakielen tulkkauspalvelua. Tulkki YAMK. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Tulkkauspalvelua koskevat tapaukset eri oikeusistuimissa

Markkinaoikeus on tehnyt hankinta-asiaratkaisuja Kelan vammaisten tulkkauspalvelun hankinnoista yhteensä kuusi kertaa vuosina 2015–2022. Markkinaoikeus on kumonnut Kelan hankintapäätökset vuosina 2018 (MAO:483/18) ja 2022 (MAO:H30/2022, MAO:H31/2022, MAO:H32/2022, MAO:H33/2022). Vuoden 2018 markkinaoikeuden päätöksestä (MAO:483/18) Kela sai Korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) valitusluvan, mutta KHO piti markkinaoikeuden päätöksen ennallaan (KHO:2019:162).

3.2.2023. Kela syyllistyi syrjintään epäämällä kohtuulliset mukautukset kirjoitustulkkausta käyttävältä asiakkaalta. Helsingin hallinto-oikeus.

16.2.2022. MAO:H33/2022.
Markkinaoikeus kumosi Kansaeläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön 10.12.2020 tekemän hankintapäätöksen asiassa 89/331/2020 sekä hankintaoikaisupäätökset 28.1.2021 ja 22.2.2021 hankinnan osan 3 osalta. Markkinaoikeus kielsi Kansaneläkelaitosta tekemästä hankintasopimusta kyseisten päätösten perusteella mainituilta osin tai panemasta niitä muutoin täytäntöön 400 000 euron sakon uhalla.

16.2.2022. MAO:H32/2022.
Markkinaoikeus kumosi Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön 10.12.2020 tekemän hankintapäätöksen asiassa 92/331/2020 sekä hankintaoikaisupäätökset 28.1.2021 ja 22.2.2021. Markkinaoikeus kielsi Kansaneläkelaitosta tekemästä hankintasopimuksia kyseisten päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön 3 000 000 euron sakon uhalla.

16.2.2022. MAO:H31/2022.
Markkinaoikeus kumosi Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön 10.12.2020 tekemän hankintapäätöksen asiassa 91/331/2020 sekä hankintaoikaisupäätökset 28.1.2021 ja 22.2.2021. Markkinaoikeus kielsi Kansaneläkelaitosta tekemästä hankintasopimusta kyseisten päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön 1 500 000 euron sakon uhalla.

16.2.2022. MAO:H30/2022.
Markkinaoikeus kumosi Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön 10.12.2020 tekemän hankintapäätöksen asiassa 94/331/2020 sekä hankintaoikaisupäätökset 27.1.2021, 28.1.2021, 22.2.2021 ja 8.3.2021. Markkinaoikeus kielsi Kansaneläkelaitosta tekemästä hankintasopimusta kyseisten päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön 4 000 000 euron sakon uhalla.

18.12.2019. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien vuoden 2017 hankintaa.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankintayksikön tarjouspyynnöissä asettama laatuvertailuperuste on ollut epätasapuolinen ja syrjivä. Kysymyksessä olevaa hankintaa koskevat päätökset tuli näin ollen kumota.

1.10.2018. Markkinaoikeuden päätös koskien vuoden 2017 hankintaa.
Markkinaoikeus kielsi Kansaneläkelaitosta tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön 5 000 000 euron sakon uhalla.

Kannanotot, lausunnot ja adressit

27.3.2024. LapCI ry jakaa järjestöjen huolen Kelan tulkkauspalvelua koskevaan uuteen linjaukseen. LapCi ry.

25.3.2024. Kannanotto Kelan tulkkauspalvelua koskevaan uuteen linjaukseen. Kuurojen Liitto.

4.3.2024. Vetoomus: Vammaisten tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen arviointi käynnistettävä pikaisesti. Kuurojen Liitto.

11.4.2022. Adressi: Kuurojen tulkkien asema Kelan tulkkauspalveluissa. Kuurojen Liitto.

15.5.2020. Viittomakielen reletulkkauksen poistamisen seuraukset. Viittomakielten lautakunnan kannanotto Kelalle.

2.6.2017. Kelan tulkkauspalvelun kilpailutus keskeytettävä. Ensimmäisen StopKela-kampanjan adressi.

Scroll to Top