Kuurosokeiden tulkkaus

Kela syrjii kuuroja toistotulkkeja

”Olen viittomakielinen kuurosokea. Osallistuessani viittomakielisiin tapahtumiin tai tehdessäni työtä viittomakielisessä ympäristössä tarvitsen päteviä kuuroja toistotulkkeja. Oma näköni ei kaikissa tilanteissa […]