Kela vaikeutti kuurosokean asiakkaan ulkomaanmatkaa

Kuurosokeat saavat kotimaassa automaattisesti kaksi tulkkia koko päivän keikalle, sillä kuurosokeat asiakkaat ovat usein riippuvaisia myös tulkin opastuksesta vieraassa ympäristössä. Koko päivän kestävissä tilauksissa on oltava vähintään kaksi tulkkia, jotta tulkit voivat vuorotella ja pitää välillä taukoja. Tulkkaus on kognitiivisesti kuormittavaa työtä, ja tulkin väsymys laskee tulkkauksen laatua.

Asiakas olisi tahtonut vierailla naapurimaassa sukulaistensa luona ja tarvitsi matkaa varten kaksi tulkkia, sillä sukulaiset eivät olleet viittomakielentaitoisia, eikä kuurosokeana ole helppo matkustaa ilman opastajaa ja tulkkia. Asiakas halusi kaksi itselleen tuttua tulkkia, joka tunsivat hänen kommunikaatiotapansa ja -tarpeensa sekä kontekstin. Kela päätti yllättäen, yksipuolisesti ja ilman perusteluita, että kuurosokealle asiakkaalle riittää yksi tulkki ulkomaan matkalle. Asiakas joutui vääntämään Kelan kanssa pitkään, ennen kuin sai toisenkin tutun tulkin tilaukseensa ja pääsi matkalle.

Mikä tässä on ongelma: Kuurosokeiden tulkkaustyö on erittäin raskasta yhdelle tulkille. Ulkomaan matkalla kuurosokea asiakas on tavallista riippuvaisempi tulkista, sillä toimintaympäristö on asiakkaalle vieras. Näin ollen asiakas ei saa tulkkia, koska tulkit kieltäytyvät keikasta, jos joutuvat lähtemään yksin. Tulkkausalan suositusten ja alan yleisten käytäntöjen mukaisesti pidemmillä, tunteja tai päiviä kestävillä tilauskerroilla, on oltava 2 tulkkia niin tulkkauksen laadun kuin tulkkien työhyvinvoinnin vuoksi. Kela on myös heikentänyt ulkomaan työmatkojen ehtoja niin paljon, että tulkkifirmoille ei ole aina kannattavaa lähettää tulkkejaan ulkomaan keikoille. Kuurosokea asiakas joutuu vääntämään kättä Kelan tulkkivälityksen kanssa, jotta saisi tarvitsemansa tulkit. Vaihtoehtona on jäädä kotiin tilanteeseen, jossa asiakkaalla ei ole päätösvaltaa ja vapaata liikkuvuutta omassa elämässään ja sosiaalisissa suhteissaan. Tällainen tilanne kuormittaa voimakkaasti vammaisen tulkkauspalvelun asiakkaan sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Työn kontekstissa tilanne voi myös aiheuttaa asiakkaalle niin taloudellisia kuin ammatillisiakin menetyksiä.

Kelan selitys asialle: Asiakkaan toivoma toinen tulkki ei ollut Kelan listoilla.

Mikä Kelan toiminnassa on väärin: Asiakkaan toivoma toinen tulkki oli tosiasiassa Kelan listoilla ja jopa avannut kalenterinsa valmiiksi tätä tilausta varten. Kela muutti ulkomaanmatkatulkkauksen käytäntöjä yllättäen, keneltäkään kysymättä tai kenellekään etukäteen kertomatta. Tämä ei ole hyvää hallintotapaa, eikä viranomainen ole järjestänyt asiakkaille mahdollisuutta tulla kuulluiksi asiaa ratkaistaessa.

Mitä lainkohtia tässä olisi pitänyt soveltaa:

Tulkkauspalvelulaki 133/2010

Lain 7 § antaa oikeuden tulkkaukseen ulkomaan matkoilla: Se, jolle on myönnetty oikeus tulkkauspalveluun, voi käyttää palvelua myös ulkomaan matkoilla, jos matka liittyy henkilön tavanomaiseen elämään, opiskeluun tai työssä käymiseen.

Sukulaisvierailua voi pitää henkilön tavanomaisena elämänä, sillä ihmisellä on oikeus tavata perhettään.

Scroll to Top