Tavoitteellisesti urheileva tulkkauspalvelun käyttäjä ei saa tulkkia harjoituksiinsa

Kirjoitustulkkausta käyttävä asiakas kertoo, että Kela ei toistuvasti ole onnistunut järjestämään hänelle kirjoitustulkkia urheiluharjoituksiin.

 

Mikä tässä on ongelma: Tavoitteellisesti kilpatasolla harjoitteleva asiakas ei pysty seuraamaan valmentajansa ohjeita ilman kirjoitustulkkausta.

Kelan selitys asialle: ”Valitettavasti tilaukseesi ei ole löytynyt tulkkia” = syy tulkin puutteeseen ei Kelan mielestä ole Kelan, vaan tulkkien, jotka eivät ole avanneet kalenteriaan tai joita on liian vähän.

Mikä Kelan selityksessä on väärin: Kela on itse päättänyt kilpailuttaa tulkkauspalvelut niin, että osa palveluntuottajista (= tulkeista) on rajattu pois markkinoilta. Jos kaikki palveluntuottajat voisivat olla mukana siten, että tilaukset välitettäisiin ensisijaisesti kilpailutuksen voittaneille palveluntuottajille ja ylijäävät tilaukset häntäpään firmoille, tällöin tulkkireserviä olisi riittävästi kaikkien tarpeisiin ja tulkit voisivat ylläpitää ammattitaitoaan, vaikka firma ei menestyisikään kilpailutuksessa.

Tietojemme mukaan Kelan selityksenä palveluntuottajien määrän rajaamiselle on se, että muuten ei syntyisi ”aitoa kilpailua”. Tämä siitäkin huolimatta, että konsulttiyhtiö KPMG summasi sosiaali- ja terveysministeriölle laatimassaan selvityksessä (2020), että kilpailuttaminen ei ole toimiva tapa hankkia tulkkauspalveluita:

”Kelan asiantuntijoiden ja haastateltujen sidosryhmien näkemys vaikuttaisi olevan, että palvelu sopii sen luonteesta johtuen huonosti kilpailutettavaksi julkisena hankintana. Haastattelujen ja tarjousvertailusta tehtyjen johtopäätösten perusteella voidaan todeta, että rekisteröitymismenettelyä voidaan pitää hyvänä vaihtoehtoisena tapana järjestää palvelu. Tulkkauspalvelujen kilpailuttamista ei myöskään kustannusten näkökulmasta voida pitää parhaana tapana tuottaa palvelua.”  

Tulkeille kalenterin avaaminen on aina riski, sillä Kela ei kysy etukäteen tulkeilta, onko tilaus tulkeille sopiva. Vaikka tulkki avaisi kalenteriaan tiettyä tilausta varten, Kela laittaa siihen usein aivan muun tilauksen ja viis veisaa asiakkaan toiveista.

 

Mitä lainkohtia tässä olisi pitänyt soveltaa:

Tulkkauspalvelulaki 133/2010 

5 §: Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen.

Scroll to Top