Asioimistulkkaus

Kela ei kuuntele tulkkauspalvelun asiakkaan mielipidettä

Asiakas tilasi Kelalta tulkin erääseen tilaisuuteen. Kelan välittämä tulkki ei kuitenkaan ollut taitotasoltaan riittävä, ja asiakas pyysi välitystä vaihtamaan tulkin […]